Bytový dom Zelené Záluhy

Na Hanulovej ulici, na rozhraní zabývaných bratislavských mestských častí Dúbravka a Karlova Ves, vzniká projekt Zelené Záluhy, ktorý prinesie v prvej etape 76 bytov.

 

Územie, do ktorého je osadený projekt Zelené Záluhy, je v súčasnosti čisto administratívnym okrskom, ktorý je v noci a cez víkendy ľudoprázdny. Aj preto je vstup rezidenčnej funkcie do takto monofunkčného prostredia veľmi vítaný aj z mestotvorného hľadiska a v minoritnej miere ho upravuje aj regulácia územného plánu.

 

S predzáhradkami i lodžiami

„Navrhovaný bytový dom vzniká na pôdorysnej stope administratívnej budovy Urbionu, ktorá doslúžila svojmu účelu a dlhodobo chátra,“ približuje projekt Ing. arch. Juraj Šujan z kancelárie šujan_stassel. „Nový objekt využíva terénnu konfiguráciu a vytvára vlastné pobytové plató nad spodnou stavbou v úrovni severnej časti okrsku. Bytový dom je jednosekciový, chodbový, na siedmich nadzemných podlažiach je 76 bytov rôznych veľkostných kategórií od jedno- po štvorizbové byty, v suteréne je 97 stojísk pre obyvateľov bytov a ich návštevníkov. Všetky byty majú predzáhradku, alebo lodžiu. Prestriedaná plno-zasklená materialita zábradlia lodžií a boxy pre umiestnenie exteriérových jednotiek chladenia bytov na lodžiách vytvárajú spolu so zníženými parapetmi okien obytných miestností príjemnú obytnú tvár fasád a zjemňujú priestorové pôsobenie doskovej hmoty,“ upresňuje architekt Juraj Šujan.

 

Konštrukcie a materiály

Budova je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet o modulovej osnove prevažne 7,5 m, resp. 5,4 m, prechádzajúcej spodnou stavbou až do základovej dosky. Uvedený rozpon je optimálny ako pre odstavovanie osobných vozidiel v suterénnych podlažiach, tak pre voľnú dispozíciu bytov a nebytových priestorov. Nosné konštrukcie sú uvažované zo železobetónu. Železobetónové nosné steny v nadzemných podlažiach sú uvažované ako poloprefabrikované (filigránové), ostatné železobetónové konštrukcie (stropné dosky, obvodové a stredové steny podzemných podlaží, piliere, základová doska atď.) sú navrhnuté z monolitického železobetónu. Nosné železobetónové steny, oddeľujúce v nadzemných podlažiach jednotlivé byty a komunikačné priestory, plnia zároveň funkciu akustickej deliacej konštrukcie. Fasády nadzemných objektov tvorí kontaktný zatepľovací systém so silikátovou omietkou.

 

Vegetačné úpravy

Exteriérové plochy na pozemku investora tvoria predovšetkým vegetačné úpravy na teréne a streche podzemnej garáže (trávniky, lúčne porasty, krovinatá a vzrastlá zeleň s prevahou listnatých stromov domácich druhov), detské ihrisko a spevnené plochy (chodníky, požiarna komunikácia). Súčasťou príslušenstva je aj blok polopodzemných zásobníkov na zber komunálneho odpadu a podzemná požiarna nádrž. Príjazd vozidiel na odvoz odpadu a požiarnej techniky je z Hanulovej ul. Podrobnejšie budú riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

„Predpokladáme, že budova nezostane solitérom, ale bude zárodkom menšieho rezidenčného projektu s drobným retailom a dotvoreným parkovo upraveným vonkajším pobytovým priestorom,“ dodáva architekt Juraj Šujan.

Všetky projekty
HAN_0008 F_
HAN_0014 B
HAN_0007 B
HAN_0012 B
HAN_0024 B
HAN_0025 B
HAN_int_3 i byt A708_03b
HAN_int_3 i byt A708_02b
HAN_int_2 i byt A704_02b
HAN_0031 B